je leven
in
evenwicht
in
je leven

Wat betekent NEI®?

NEI® staat voor Neuro Emotionele Integratie, het in evenwicht brengen van beide hersenhelften, het verstand en het gevoel. Het behelst een methodiek die wordt gebruikt voor het vinden van emotionele blokkades om die te kunnen verwijderen.

Deze methode is ontwikkeld door Roy Martina, een arts voor integrale geneeswijzen, en is gebaseerd op oeroude kennis van energiebanen die een centrale rol spelen bij het verwerken van emoties en het congruent toepassen van datgene waarin je gelooft. Hij heeft zeer oude geneeswijzen gecombineerd met jonge psychotherapeutische stromingen uit de vorige eeuw.

Wat is het doel van NEI®?

Het herkennen, erkennen, accepteren en loslaten (HEAL) van negatieve emoties en patronen. Ons gedrag is gebaseerd op eerdere ervaringen met gelijksoortige situaties, je hebt een vast reactiepatroon ontwikkeld. Later kunnen we last krijgen van sommige van deze patronen, omdat ze niet (meer) bij onze persoonlijkheid passen, ze worden als negatief gedrag ervaren.

We spreken dan van een emotionele blokkade. Door het opsporen en wegnemen van de blokkade wordt het mogelijk het ongewenste gedrag te veranderen. Zo kom je dichter bij je eigenlijke IK en raak je minder in conflict met jezelf. Terugkerende fysieke klachten, die aan deze blokkade kunnen zijn gerelateerd, zullen steeds minder worden en op den duur verdwijnen.

Hoe werkt NEI®?

Voor het vinden van de gewenste antwoorden wordt gebruik gemaakt van kinesiologie, oftewel het testen d.m.v. spierpanning.

Met deze test wordt nagegaan of de spreker congruent is met dat wat wordt gezegd. Is er geen congruentie, dan worden de reflexpunten van de organen afgetast en de bijbehorende emotie gevonden. Ook het ontstaan van de emotionele blokkade wordt opgespoord. Dit is een spannende ontdekkingsreis en leidt tot bewustwording.

O-ring NEI®

De NEI®-therapeut gebruikt daarvoor de zogenaamde O-ring, gevormd door de duim en een van de vingers van dezelfde hand.

Voor wie is NEI®?

NEI® is voor iedereen. Voor degene die fysiek of psychisch last heeft van het eigen (negatieve) gedrag, de emotionele blokkades. Voor degene die kiest voor emotionele groei, het inzicht krijgen in de eigen onderliggende beweegredenen en die mogelijkheden zoekt om zichzelf te ontplooien, een gelukkiger leven te leiden.

Voor degene die de moed bezit zichzelf eerlijk in de ogen te kijken en de confrontatie met zichzelf wil aangaan. Die niet bang is de eigen schaduwzijden te zien die niet tot blijdschap aanleiding geven. Die zich realiseert dat ook deze eigenschappen hem/haar maken tot de mens die hij/zij is. Voor degene die niet perfect is en dat ook van zichzelf mag zijn. Die in evenwicht is, tevreden met en trots op zichzelf.

Waarom NEI®?

NEI® is een eenvoudige, plezierige en snelle methode om onverwerkte emotionele incidenten te integreren en belemmeringen op te lossen. Het eigen onderbewuste bepaalt het onderwerp en de diepgang van het gesprek. Thema’s die (nog) te zwaar beladen zijn, komen pas aan bod wanneer je er zelf aan toe bent.

Je leert vanuit je kwetsbaarheid in je kracht te gaan staan.

NEI® therapie

Elke sessie is een op zichzelf staand gebeuren en duurt circa 1 uur. Je bepaalt zelf hoe lang de therapie duurt en hoe vaak je wilt komen. Alles wat er in de sessie gebeurt en wordt gezegd, blijft tussen ons. Het staat je uiteraard vrij om het met anderen te delen.

Echt leven… Wat houdt je tegen?

Onbewust weten we wel wat we willen en wat goed voor ons is. Je daarvan bewust worden en er actie op te nemen is moeilijker. Zonder actie leidt het tot niets. Het vermogen om tot actie over te gaan is afhankelijk van je emotionele staat. Ons gedrag is een reactie op gebeurtenissen in onze omgeven, meestal vanuit het verleden (van baby tot ca. 3 jaar). In het onderbewuste zijn alle herinneringen hieraan aanwezig.

De kwaliteit van ons leven wordt bepaald door hoe we reageren op wat ons overkomt, hoe we omgaan met gebeurtenissen, indrukken en emoties. Met onze reacties geven we uiting aan blijdschap, geluk, enthousiasme en liefde, en ook aan boosheid, angst, frustratie, bezorgdheid, verdriet en gekwetstheid. Het getoonde gedrag is gebaseerd op eerdere ervaringen met gelijksoortige situaties. Je hebt een vast reactiepatroon ontwikkeld.

Het merendeel van de opgeslagen ervaringen is goed verwerkt en in dat geval heeft het geen negatieve invloed op je. Echter, elke vorm van stress is een teken dat in het onderbewuste een verwant incident uit het verleden niet is verwerkt. Misschien wel verstandelijk, maar niet emotioneel. Deze onverwerkte emoties hebben invloed op de energie in je lichaam en kunnen je uit balans brengen. Dan spreken we van een emotionele blokkade.

Emotionele blokkades kunnen leiden tot geestelijke belasting en belemmeringen en soms tot lichamelijke klachten. De blokkades houden je vast aan vertrouwde patronen en weerhouden je van verandering.

Emotionele blokkades: iedereen heeft ze en leeft ermee. Ook wij, jij en ik.

Zolang een onbewuste emotionele blokkade actief is, blijf je er last van ondervinden. Het kan heel veel moeite, energie en wilskracht vergen om je voornemen te realiseren. Daarbij is de kans groot dat je het niet lang volhoudt en terugvalt in het oude ongewenste gedragspatroon.

Dit terugvallen wordt vaak ervaren als falen. “Falen” leidt tot een lager gevoel van eigenwaarde en kan het begin zijn van een negatieve spiraal.

Tijdens de sessies kun je jouw gedragspatronen leren herkennen en doorbreken. Integratie zorgt ervoor dat de emotionele blokkade verdwijnt. Dit maakt de weg vrij voor het reageren op situaties op een manier zoals je werkelijk bent.

Door de confrontatie met je eigen IK leer je vanuit je kwetsbaarheid in je kracht te gaan staan.

Neem contact op